Een bell is een kamer (van staal of steen) waar de hete lucht aan de onderkant binnenkomt en aan de onderkant weer uit gaat. De doorsnede van de kamer moet minimaal 4x de diameter van het instroomkanaal zijn, en de uitgang moet net iets lager zitten dan de ingang om te voorkomen dat de hele lucht direct naar de uitgang gaat.

De warme lucht stijgt, koelt af aan de wanden van de kamer en zak terug naar de uitgang. Doordat de zwaartekracht meewerkt is deze vorm nagenoeg zonder weerstand voor de rookgassen. Hoe meer hoogte, hoe beter de werking.

Aandachtspunt is de rookgastemperatuur bij het verlaten van de bell: deze mag niet te laag zijn. Om bij lage temperaturen toch voldoende trek te houden kan het nodig zijn om het schoorsteenkanaal te isoleren. Een klep om de bell pas te gebruiken als de vuurhaard heet is, kan noodzakelijk zijn.

Een stalen bell is ook een goede manier om het rendement van een gewone stalen kachel enorm te verhogen. Hier zijn een aantal voorbeelden van hoe dat kan gebeuren:

  1. Rendement houtkachel verhogen
  2. Oliedrum op bestaande houtkachel