Een open verdeler is bedoeld voor de hydraulische ontkoppeling van twee actieve circuits, elk voorzien van één of meer pompen. Dat gebeurt met een hydraulische kortsluiting, waarover het het verschil in debiet tussen de twee circulatiekringen gaat lopen.

De open verdeler wordt gebruikt om te voorkomen dat pompen van de twee circuits in serie komen te staan en de debieten elkaar gaan beïnvloeden. Nadeel van open verdelers is, dat er vrijwel altijd menging gaat optreden. In veel situaties is menging (van warm en koud water) slecht voor het rendement van installaties. Dat is zeker het geval als warmte over grote afstanden getransporteerd moet worden. Bij stadsverwarming wordt het begrip "open verdeler" om die reden beschouwd als vloeken in de kerk.

Een bijzondere open verdeler bestaat in de vorm van een buffervat. Door het aanbrengen van temperatuursensoren in de buffer kan menging worden voorkomen.

Het open verdeler blok is niks meer dan een buis, boven en onder dicht, met 4 aansluitingen. Een cv technicus kan de maatvoering (afhankelijk van vermogen) voor je uitrekenen. Ik hoop dat het principe van de vrije stromingen duidelijk is. B totaal en A totaal moeten gelijk zijn. In regelen met afsluiters of de pompen goed kiezen. Bij het stoppen van afname (A1 en A2) en toch nog draaien van de productie B1 en b2 zal er altijd transport mogelijk zijn. En andersom ook natuurlijk. Denk aan nadraaitijden van pompen om restwarmte uit de ketel te halen en dergelijke. Er zijn verschillende uitvoeringen mogelijk waarvan vertikaal het eenvoudigst is, en het makkelijkst te begrijpen.

Expansie en drukbeveiliging, regelapparatuur en afsluiters zijn niet getekend. Die moeten er uiteraard wel in! Op de verdeler de drukbeveiliging en expansie. Maar ook op elke warmtebron als die afsluitbaar is (ook als het alleen service afsluiters zijn).

Bij het toepassen van deze verdeler dient het systeem hydraulisch wel te kloppen en ingeregeld te zijn. Anders gaat het niet goed werken.