Een logische toepassing van het gebruik van een houtgestookte verwarming is ook de verwarming van het tapwater. Afhankelijk van de toegepaste kachel of ketel zijn er diverse mogelijkheden om het tapwater te verwarmen. Wel is het zo dat hoegenaamd alle uitvoeringen gebruik maken van de indirect gestookte boiler, d.w.z. een boiler die verwarmd wordt door middel warm water dat door een inwendige warmtewisselaar stroomt.

De meest eenvoudige methode is om het water dat uit de kachel komt eerst door de boiler gaat alvorens het in het cv-circuit wordt gebruikt of naar een buffer wordt gevoerd. De boiler in kwestie wordt in dit geval, zolang de kachel warm water geeft, continu verwarmd. Het warme tapwater uit de boiler kan nu via de koudwater aanvoer van de cv-combiketel worden gevoerd. Om te voorkomen dat de cv alsnog het tapwater verwarmd kan de aanwezige stromings-sensor in de warmwaterleiding via het wisselcontact de thermostaat van de boiler worden geleid of er kan een externe aanlegthermostaat worden gebruikt. De cv zal alleen dan het tapwater verwarmen wanneer het water uit de boiler beneden een ingestelde temperatuur komt.

Ingeval van een cv-installatie met een eigen indirecte boiler kan het warme water aangevoerd worden in de koudwater aansluiting van de cv-boiler. De cv-boiler wordt dan met warm water gevoed en de thermostaat van de cv-boiler blijft de verwarming van het tapwater verder normaal regelen.

In bovenstaande voorbeelden is de door de houtkachel verwarmde boiler als het ware een extra voorraadvat met heet tapwater. Een nadeel van dit systeem is dat, ingeval van een lege boiler, het vrij lang kan duren totdat er voldoende warm water vrijkomt voor de verwarming van het woongedeelte.

Een andere manier om de boiler door de houtgestookte installatie te verwarmen is vraaggestuurd, via de thermostaat van de boiler. deze bediend dan een driewegklep die het warme water van de houtkachel naar de boiler stuurt in plaats van de verwarming of buffer. Eigenlijk exact gelijk een cv-ketel met indirecte boiler.

Nog wat uitgebreider is de serieschakeling van meerdere kleinere boilers om een grote voorraad te creëren. Hiermee kan dan voor een periode van twee tot drie dagen worden voorzien in warm tapwater. Kleinere boilers zijn redelijk goed op de tweede hands markt te koop en zo is toch met weinig middelen een grote warmwater voorraad op te bouwen.