Wat is een buffervat?

Heel kort door de bocht is een buffervat een grote tank gevuld met cv-water Omdat cv-water geen zuurstof bevat zal het vat niet gaan roesten en hoeft het vat niet van edelstaal te zijn en is er ook geen elektrolytische bescherming nodig. Om warmteverlies te beperken is een buffer voorzien van een isolatiemantel.

Hoe werkt een buffervat?

Het buffervat is voorzien van een aantal aansluitingen op verschillende plaatsen en hoogten. Op deze aansluitingen kunnen op verschillende wijzen warmteopwekkers en verbruikers worden aangesloten. Door stratificatie, een natuurlijk proces waarbij warm water op koud water drijft, zal het warmste water zich bovenin de buffer bevinden. Het koudste water bevindt zich vanzelfsprekend onderin de buffer.

 

Waarom is een buffervat nodig?

Een houtvuur is niet aan en uit te schakelen als een gas- of stookoliebrander. Bij een aantal houtketels kan het vermogen min of meer gemoduleerd worden, maar vaak gaat dat samen met vervuiling en roetvorming. Het is daarom verstandig om het vuur op een hoge temperatuur te laten branden.

Om het verschil tussen door de ketel geleverd en door de cv installatie (radiatoren, vloerverwarming etc) gevraagde vermogen op elkaar af te stemmen kan een buffer gebruikt worden. Bij een teveel aan warmteproductie wordt de buffer warmer, bij een grotere warmteafname wordt de buffer dientengevolge kouder. Hierdoor zijn ook perioden van stilstand op te vangen. 's Nachts en bij afwezigheid hoeft bijvoorbeeld niet gestookt te worden om toch het huis op temperatuur te houden

Wat moet de inhoud van een buffervat zijn ?

Zie Afmeting_van_een_buffer voor een uitvoerige uitleg hierover.