Kleideeltjes (lutum) zijn de kleinste minerale deeltjes in de bodem. Ze verschillen veel van de kleinste zand-deeltjes, en hebben dan ook heel andere eigenschappen.

Kleideeltjes zijn plaatvormig, negatief geladen en bestaan uit aluminium-silicaten. Ze worden bij elkaar gehouden door chemisch gebonden watermoleculen. Hierdoor wordt het heel plakkerig, en ontstaat er krimp bij het uitdrogen.

De naam "klei" wordt ook in de bodemkunde gebruikt. Daarbij bepaalt het aandeel lutum of het gaat om lichte klei of zware klei. Deze grondsoort bestaat dus behalve uit lutum ook uit silt en zand.