Deze pagina verwees naar een geneesmiddel met twijfelachtige werking.