Het verwarmen van een afgesloten ruimte is het op kunstmatige wijze verhogen van de temperatuur van deze ruimte. Er zijn vele mogelijkheden en vele redenen om dit te doen. De meest voorkomende reden is, dat men het buiten te koud vindt. Binnenshuis wil men meestal temperaturen van rond de 20°C handhaven. Een andere reden tot het verwarmen van een ruimte is, zoals bijvoorbeeld in kassen, het willen kunnen verbouwen van planten en gewassen uit tropische gebieden. Het verwarmen kan dan de groei van de gewassen mogelijk maken en bevorderen.

Om te bepalen hoe groot een verwarmingsinstallatie moet worden gekozen, wordt een warmteverliesberekening gemaakt.

Een veelgebruikt systeem voor lage temperatuursverwarming is vloerverwarming. Dit systeem wordt nu al veel gebruikt in combinatie met HR-toestellen maar komt veel meer tot zijn recht in combinatie met warmtepompen en andere ecologische toepassingen.