De Ecologieforum kennisdatabase draagt geen verantwoordelijkheid voor in deze Wiki gegeven advies

Belangrijk bij het lezen van Ecologieforum kennisdatabase-artikelen

De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

De Ecologieforum kennisdatabase ontstaat uit bijdragen van vrijwilligers van wie niet (altijd) bekend is of zij over gekwalificeerde kennis beschikken. De artikelen kunnen anoniem, en soms vanuit onbekende motieven gewijzigd worden. Er kunnen onder deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen. Beschouw de artikelen in de Ecologieforum kennisdatabase (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie.

De artikelen in Wikipedia zijn geen vervanging voor een consultatie van een specialist.

Diepgaande kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot het zelf -zonder kennis en kunde installeren van installaties onder druk of electiciteit. Daarvoor moet u zich wenden tot een specialist.

Zelf bijdragen:

Binnen het boven geschetste kader kunnen de artikelen hopelijk bijdragen aan een beter algemeen begrip van duurzame energie, installatietechniek, veiligheid en gezondheid. U wordt dan ook aangemoedigd om bij te dragen aan de Ecologieforum kennisdatabasedoor leemtes aan te vullen en fouten te corrigeren. Wel wordt van u gevraagd daarbij, terughoudend te zijn. Als u iets niet absoluut zeker weet: schrijf het dan niet op! En als u iets heel stellig beweert, zorg dan zo veel mogelijk voor een goede bronvermelding.