Een warmtebuffer is een hoeveelheid materiaal met een warmtecapaciteit, bedoeld om een overschot aan warmte op te vangen en af te geven wanneer nodig. Dit kan de stenen mantel van een massa-kachel zijn, maar ook een vat met water.