Zand komt van nature van grote stukken rots die door erosie in steeds kleinere fracties zijn gebroken: Grof, fijn en silt. Zand kan je ook maken door met machines stenen of puin te breken.

Geschikt zand voor leembouw is grof (tussen suikerkorrels en spliterwten in), homogeen (dus niet vermengd met andere fracties zoals silt), hard (kristallijn) en scherp (hoekig in plaats van afgerond). Rivierzand is redelijk geschikt, omdat deze korrels al aardig afgerond zijn.