Silt is de naam voor de kleinste zanddeeltjes in de bodem. Ze bestaan uit gesteente of mineralen, en zijn rond/kubusvormig. Voor de toepassing in leem (om mee te bouwen/stuccen) is silt eigenlijk een ongewenste fractie: ze bindt wel de lutum (klei), maar geeft niet de stevigheid van zand.